Kbt/Act- Coaching

Du måste inte må dåligt för att boka tid för samtal. Tänk istället att du kan må ännu bättre. Du kommer öppna dörrar för dig själv som du kanske trodde var stängda. Du kommer hitta en inre styrka, som du trodde inte fanns.

Ett samtal hos mig är 60 min. och vi sitter ner tillsammans över en kopp kaffe eller te.Min lokal är skapad med en ”hemma hos” känsla och en avslappnad miljö för att du ska känna dig bekväm. Vill du hellre prata under en promenad så arbetar jag även med ”walk and talk”.

Kognitiv beteendeterapi grundas på inlärningsteori som handlar om hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön, samt kognitiv teori som tar fasta på hur tankar påverkar känslor och beteenden. Ett centralt antagande är att förändringar av tankemönster kan ge känslomässiga förändringar och beteendeförändringar, och vice versa.

Olika KBT-terapier betonar de två perspektiven i olika utsträckning. Medan klassisk beteendeterapi kan handla om att gradvis närma sig det som framkallar obehag (till exempel spindlar, sociala situationer) till dess att obehaget försvunnit, fokuserar kognitiv terapi på att identifiera och bryta negativa tankemönster. De två perspektiven och teknikerna förekommer dock ofta tillsammans. Dialektisk beteendeterapi och Acceptance and Commitment Therapy är exempel på vad man kallar tredje vågens KBT. Dessa innehåller influenser från buddhistiskt tänkande i tekniker för att bland annat uppnå medveten närvaro (eng. mindfulness) och acceptans.

    Vår webbplats använder cookies, främst från tredje parts tjänster. Godkänn vår användning av cookies eller läs mer om vår integritetspolicy och cookies.
    Integritetspolicy