Skogsbad

Shinrin Yoku kommer från Japan och har fått den svenska översättningen till skogsbad. Shinrin betyder skog och yoku, vatten. Men vi badar inte i vatten. Skogsbadsvandring skiljer sig på flera sätt från den vanliga naturvandringen i skog och mark. Vi saktar ner vårt tempo betydligt och får guidade förslag till en närvaro med upplevelser som öppnar våra sinnen på ett nytt vis. Gradvis gör vi oss mer tillgängliga för naturens läkande inverkan, en upplevelse och process som sker på flera plan.

Detta är vägen till skogsbad- att bjuda in naturen som medicin och vägen till läkande eller som förbyggande för din fortsatta hälsa.

Både vetenskapliga studier, vår biologi samt sunda förnuft visar oss att skogsbad är ett sätt att balansera det moderna livets krav för att må bra, både fysiskt och psykiskt genom en fördjupad kontakt, i balans med naturen. Under ett skogsbad upptäcker vi dofter, ljud och känslor som vår tids leverne stängt av för oss.

Jag guidar er i skogsbad i 2,5 timme och vi avslutar med teceremoni. Vill ni bli guidade i er favoritskog så går det naturligtvis. Skogsbad arrangeras både för grupper för enskilda.

Är ni ett företag eller stor grupp kontakta mig gärna för offert.

Bevisad forskning av Yoshifumi Miyazaki och SLU.

Effekter av skogsbad:

 • Förbättring av nedsatt immunförsvar genom en ökning av antalet naturliga mördarceller (natural killercells)
 • Ökad avkoppling till följd av minskad aktivitet i det sympatiska nervsystemet
 • Sänkning av blodtrycket efter endast 15min
 • Bibehållen effekt av sänkt blodtryck i 5dagar efter fyra timmar skogsbad
 • Minskade stresskänslor och en ökad känsla av allmänt välbefinnande
 • Stresshormonet kortisol sjunker
 • Positiva effekter på vår mentala hälsa
 • Motverkar vårt ”naturunderskott”
 • Öppnar upp våra sinnen
 • Sjukdomsförebyggande och återhämtande

Forskning och fakta

Den psykiska ohälsan och stressrelaterade sjukdomar ökar för varje år. Många är av uppfattningen att det kan bero på att vi de senaste 200 åren distanserat oss alltmer från naturen. Glädjande nog har forskare runt om i världen kunnat påvisa att vi kan öka vårt välmående genom att återskapa kontakt och relation till Naturen.

Guidade Skogsbad, eller Shinrin-yoku (森林浴) som det heter i ursprungslandet Japan där man redan på 80-talet började anlägga hälsoparker, särskilda Skogsbads-anläggningar för att komma till bukt med den stressrelaterade ohälsan som lavinartat hade ökat i landet. I Japan är Skogsmedicin ett vedertaget begrepp och en del i deras hälso- och sjukvård.

Japan var även tidiga med att börja forska kring Skogens hälsoeffekter och idag forskas det på samtliga kontinenter, så också i Sverige bland annat på SLU (Statens Lantbruksuniversitet) och Linnéuniversitet för att nämna några. Allt fler länder och även vissa landsting i Sverige har på allvar fått upp ögonen för naturens positiva hälsoeffekter och börjar använda sig av natur på recept och allt fler behandlingsformer med skog- och naturterapi som grund tas fram och används i syfte att behandla främst stressrelaterad ohälsa.

Påvisade hälsoeffekter av guidad skogsterapi:

 • Sänker blodtrycket
 • Minskar stress
 • Minskar blodsockernivåer
 • Förbättrar koncentration och minne
 • Stämningshöjare, minskar oro och ångest
 • Ökar känslan av energi
 • Boostar immunförsvaret
 • Ökar självmedkänsla
 • Förhöjer smärttröskel
 • Förbättrar sömnkvalitet
 • Immunförsvaret stärks

Även en kortare exponering i skogsmiljö kan stärka immunförsvaret och minska stress, oro och depression. Effekterna har visat sig vara mätbara upp emot en månad efter skogsbesöket.

Vad är det då som händer i skogen?

Doktor Qing Li från Japan, säger sig ha kommit fram till att det är de fytokemikalier, eller fytoncider, som träd och växter avger när de ”andas” som påverkar människan. De så kallade natural killer cells, en sorts vita blodkroppar som är en viktig del av kroppens immunförsvar ökar i antal vid skogsvistelsen.

Skogsluft kan också öka produktionen av DHEA i adrenal cortex. Det är en substans som skyddar oss från hjärtinfarkt, säger en annan forskare vid namn Clemens Arvay, österrikisk biolog.

Minskad stress och oro

Forskning runt om i världen har kunnat visa att blodtryck, puls och halten av stresshormonet kortisol sjunker och det redan efter kort stund i skogen. Kroppens egna lugn-och- ro-system aktiveras i naturen.

Sinnet skärps – förbättrar koncentration

Naturen har en förmåga att skärpa vårt sinne. Rachel och Steven Kaplan, professorer i miljöpsykologi vid University of Michigan har visat att vistelse i naturen återställer vår förmåga till riktad uppmärksamhet, den sorten som behövs för skola och arbete. Även svenska forskare har i studier kunnat visa att vår koncentration och tankeförmåga förbättras när vår hjärna får återhämtning i naturen.

Inspirerande Litteratur:

 • Grahn, Patrik Ottosson, Åsa: Alnarpsmetoden Trädgårdsterapi, att få hjälp av naturen vid stress och utmattning, Bonniers existens 2010
 • Miyazaki, Yoshifumi: Shinrin-Yoku, Bli lugn och harmonisk med natur– och skogsterapi, Tukan förlag 2018
 • Ottosson, Åsa och Mats: Lugn av naturen, Votum och Gullers förlag 2013
 • Plevin, Julia: The healing magic of Forest bathing, Ten speed press 2019
 • Sanner, Eva: Naturens hemlighet, återfinn din plats i det stora sammanhanget, Bladh by Bladh 2018
 • Van den Bosch, Matilda, Bird, William: Oxford Textbook of Nature and Public Health, The role of nature in improving the health of a population, Oxford university press 2018
 • Wohlleben, Peter: Trädens hemliga liv, Norstedts 2015
 • Qing, Li: Shinrin-Yoku The Art and Science of Forest-Bathing, How trees can help you fund health and happiness, Penguin Life, 2018
  Vår webbplats använder cookies, främst från tredje parts tjänster. Godkänn vår användning av cookies eller läs mer om vår integritetspolicy och cookies.
  Integritetspolicy